Rekry: Veritas Forum -koordinaattori

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry etsii Veritas Forum -työn koordinaattoria

Päätehtäväalueena on suunnitella, kehittää ja toteuttaa Veritas Forum -työtä Suomessa. Veritas Forum
on kansainvälinen voittoa tavoittelematon verkosto. Päätoimintamuotona on järjestää akateemisia
dialogeja, joissa keskustellaan rohkeasti elämän suurista kysymyksistä eri maailmankatsomusten
näkökulmista. Lisätietoja Veritas-työstä www.veritasforum.fi ja www.veritas.org.

Tehtävässä tarvitaan akateemisen toimintaympäristön tuntemista ja ylempää korkeakoulututkintoa, hyviä
yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, viestintä- ja kommunikaatiotaitoja sekä tietoteknistä osaamista,
valmentamisen ja yhteisön rakentamisen taitoja, vapaaehtoiskokemusta sekä aloitteellisuutta,
käytännöllisyyttä, organisointikykyä ja itsensä johtamisen taitoja.

Työtä tehdään OPKOn oppiperustan, näyn, arvojen, strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.
Työsuhde alkaa 1.12.2022 tai mahdollisuuksien mukaan ja on toistaiseksi voimassaoleva. Tehtävän
palkkaus on Kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen vaativuusryhmä kolmen mukainen.

Työsuhde on aluksi osa-aikainen 40 % työosuudella, niin, että tavoitteena on varainhankintatyön kautta
nostaa se täysiaikaiseksi. Työntekijän tulee sitoutua pitkäjänteiseen varainhankinnan toteuttamiseen ja
kehittämiseen työn toimintaedellytysten ylläpitämiseksi.

Vapaamuotoinen hakemus, jossa on liitteenä CV ja kahden suosittelijan yhteystiedot, tulee toimittaa
osoitteeseen rekry@opko.fi. Hakemuksessa tulee vastata kysymykseen: ”Millainen on työnäkyni Veritas
Forum -työssä?”

Lisätietoja tehtävästä antavat pääsihteeri Jussi Miettinen, jussi.miettinen@opko.fi, puh. 050 3739341 ja
Veritas Forumin koordinaattori 22.11. saakka Miikka Niiranen, miikka.niiranen@veritasforum.fi, puh 050
3050904.

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO) järjestää opiskelija- ja nuorteniltoja,
pienryhmätoimintaa, leirejä, Veritas Forumeja ja tavoittavaa toimintaa 13 paikkakunnalla. OPKOlla on 3
800 jäsentä. Toimimme yhteistyössä mm. seurakuntien ja STI:n jäsenjärjestöjen kanssa.