Vi diskuterar livets stora frågor

Veritas Forum är en akademisk debatt, eller snarare en dialog där man diskuterar uppriktigt om livets stora frågor från olika synvinklar och världsåskådningar. Hur motiverar och definierar en sekulär humanist eller en kristen sina synsätt på människovärdet? Varför existerar universum? Vad är skillnaden mellan en människa och en maskin under robotarnas tidsepok? Hur kan vi veta att något är sant?

  • Årligen ordnas det 10–12 Veritas Forum i Finland
  • Forumen ordnas huvudsakligen vid högskolorna

Läs mer