Du behövs

STUDERANDE. Du är varmt välkommen att delta i planeringen av Veritas Forum vid din högskola. Det behövs frivilliga som idéerar kring olika teman och bjuder in talare till dessa forum. Du får gärna hålla fram dessa evenemang på sociala medier. Bjud in dina vänner till dessa evenemang och delta i praktiska de arrangemangen.

PERSONAL VID HÖGSKOLORNA. Ifall du vill vara med och arrangera evenemang, ta kontakt.

DU SOM VILL STÖDA ARBETET. Verksamheten är beroende av bidrag. Veritas Forum evenemangen är gratis åt deltagarna, och vi är tacksamma för att många med högskoleexamina ger av sin tid att vara föreläsare och moderatorer. Även studerande ger av sin tid för att planera, organisera, marknadsföra, sköta det tekniska och ordna kaffe efteråt. Utöver detta behöver vi också pengar: Arbetet ska koordineras, vi är ibland tvungna att betala hyra för utrymmen, affischer och broschyrer ska tryckas och talarna måste få sina resor ersatta. Du kan stöda Veritas Forum här.

FÖLJ MED vad som är på gång! Om du vill beställa ett gratis nyhetsbrev, ta kontakt. Gilla oss på Facebook. Titta på videon från tidigare forum. Dela innehållet åt intresserade.