Vad är Veritas?

Veritas Forum Finland är en ideell organisation där studerande är med och organiserar evenemang, dialoger och debatter vid universitet och högskolor.

Ett Veritas Forum är en akademisk dialog där man uppriktigt diskuterar om livets stora frågor från olika synvinklar och världsåskådningar. Hur motiverar och definierar en sekulär humanist eller en kristen sin syn på människovärdet? Varför existerar universum? Vad är skillnaden mellan en människa och en maskin under robotarnas tidsepok? Hur kan vi veta att något är sant?

Som talare har Veritas Forum haft bland annat filosofie doktor Peter Payne, teologerna Stefan Gustavsson och Mats Selander, vetenskapsredaktören Marcus Rosenlund, docent Matti Myllykoski och akademilektor Torbjörn Björkman.

Mål

Vi ordnar evenemang vid olika högskolor där studerande har möjlighet att fundera på och ställa frågor som inte annars får plats i högskolemiljön. Det är nyttigt att lära sig av andras idéer och tankesätt, och att lyssna på varandra över vetenskapsgränserna.

Vi synliggör betydelsen av olika livsåskådningar medan vi tillsammans söker svar på de stora frågorna angående vårt liv, vårt samhälle och vår värld.

Vi samarbetar med olika fakulteter, ämnesföreningar, trossamfund samt kyrkans studentarbete.

I Finland ordnas det regelbundet Veritas Forum i de större studiestäderna. På svenskt håll ordnar vi Veritas Forum i Helsingfors, Åbo och Vasa, och ibland också i Jakobstad.

Hur det hela började

Det första evenemanget ordnades år 1992 vid Harvards Universitet i USA, och efter det har konceptet spridit sig till Europa och Asien. Finland kom med i arbetet 2012, och här är det Studentmissionen som koordinerar det.

Veritas Forum fick alltså sin början i Harvard i USA. En grupp studeranden och lärare från Harvards universitet uppbackade av olika församlingar mötte upp under ledning av studentpastor Kelly Monroe. Syftet var att återupptäcka de kristna rötterna för ett stort och välkänt universitet. De upplevde att frågorna kring den kristna världsbilden hade blivit satta åt sidan.

Gruppen var ute efter ett smidigt sätt att föra den kristna synvinkeln tillbaka till den akademiska arenan, ett ställe där diskussionen om de allra viktigaste och mest intressanta frågorna förs. De ville också ställa sådana frågor som inte annars ställs. Dessa frågor är till exempel: varför finns det ondska och lidande i världen, vad grundar sig de mänskliga rättigheterna och skyldigheterna på, var har allt sitt ursprung, vad är meningen med livet?

Enligt forskning vid Universitetet i Kalifornien (UCLA) vill över hälften av första årets studerande fundera kring sin relation till religion och världsbilder, men dessa frågeställningar får sällan rum i föreläsningssalarna.

Stöd oss

Hjälp oss att ordna forum.

LÄS MER