Genom att donera möjliggör du forumen

Forumen utmanar studeranden att tänka på sina egna uppfattningar, söka sanningen och kombinera akademiska tankesätt i vardagliga frågor. I forumen diskuterar man öppet med akademisk utgångspunkt. Genom att donera är du med att förverkliga forumen.

Stöd oss

Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission (FSSM) har hand om Veritas Forum i Finland. Donationer och bidrag går till FSSM:s konto.

Arbetet på svenska

Kontonummer: FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)
Referensnummer: 9399

Använd alltid referensnummer så att din gåva hamnar rätt!

 

Insamlingstillstånd

Polisstyrelsen har 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2019/1143 för tiden 1.1.-31.12.2020. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.