Genom att donera möjliggör du forumen

Forumen utmanar studeranden att tänka på sina egna uppfattningar, söka sanningen och kombinera akademiska tankesätt i vardagliga frågor. I forumen diskuterar man öppet med akademisk utgångspunkt. Genom att donera är du med att förverkliga forumen.

Stöd oss

Veritas Forum i Finland administreras av Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission (FSSM). Donationer och bidrag går till FSSM:s konto.

Arbetet på svenska

Kontonummer: FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)
Referensnummer: 9399

Använd alltid referensnummer så att din gåva hamnar rätt!

 

Insamlingstillstånd

Polisstyrelsen har den 8.12.2020 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål till att arrangera evenemang som är öppna för alla, tex student- och skolungdomssamlingar, öppna föreläsningar, bokcirklar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger, utflykter, samt till utbildningstillfällen, informations- och publikationsverksamhet (bla information om evenemang och sådant innehåll som stöder de ideella målen), personligt stöd och coachning av unga, samt material och utrustning för den allmännyttiga verksamheten, som tex utrustning av Studentmissionens utrymmen. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.