Vi har glädjen att meddela att det kommer att ordnas två Veritas Forum i vår!

Onsdagen den 7 april kl. 18 kommer journalist och författare Erik Wahlström att diskutera med professor Ola Hössjer ifall Bibeln överhuvudtaget har en röd tråd. Wivan Nygård-Fagerudd kommer att fungera som moderator för samtalet.

Onsdagen den 14 april kl. 18 kommer lektorn i fysik vid Åbo Akademi Johan Lindén att diskutera med professor Ola Hössjer ifall vetenskapen kan göra en människa lycklig. Universitetslärare Camilla Kronqvist fungerar som moderator.

På grund av de rådande omständigheterna blir båda forumen på distans via Zoom. Följ med våra infokanaler för att få närmare information!

Johan Lindén                         Camilla Kronqvist        Erik Wahlström        Wivan Nygård-Fagerudd                       Ola Hössjer

Titta på inspelningar

Titta på inspelningar från tidigare forum.

YouTube-sida