Våren 2021 ordnades två Veritas Forum

Onsdagen den 7 april kl. 18 diskuterade journalist och författare Erik Wahlström med professor Ola Hössjer om ifall Bibeln har en röd tråd. Wivan Nygård-Fagerudd fungerade som moderator för samtalet.

Onsdagen den 14 april kl. 18 diskuterade lektorn i fysik vid Åbo Akademi Johan Lindén med professor Ola Hössjer ifall vetenskapen kan göra en människa lycklig. Universitetslärare Camilla Kronqvist fungerade som moderator.

Välkommen att titta på forumen som bandades in på YouTube!

Inom kort kommer info om vad som är på gång härnäst.

Titta på inspelningar

Titta på inspelningar från tidigare forum.

YouTube-sida