Åbo 29.11: Är uppståndelsen ett historiskt alternativ?

Världens största religion grundar sig i huvudsak på en händelse, Jesus uppståndelse. Kristendomen vilar alltså på att en specifik sak faktiskt hände i världshistorien. Men är uppståndelsen ett historiskt alternativ? Dick Harisson, som är professor i historia vid Lunds universitet, tar sig an frågan vid höstens Veritas Forum vid Åbo Akademi.

Universitetslärare i exegetik vid Åbo Akademi, Sven-Olav Back, fungerar som kommentator för forumet. Back har skrivit flera böcker om Jesus som historisk person. Antti Laato, är moderator och kommer att kommentera synen på Jesus utifrån ett judiskt historiskt perspektiv. De olika ämnesområdena, historia, exegetik och judaistik, får alltså bidra med olika synpunkter på vad som riktigt hände efter korsfästelsen.

  • Klockan 18-20 tisdagen 29.11

  • Fabriksgatan 2 i Åbo, auditorium Armfelt i Arken
  • Även tillgängligt på vår YouTube-kanal i efterhand

Titta på inspelningar

Titta på inspelningar från tidigare forum.

YouTube-sida