Koordinatorerna

Koordinatorn för svenska arbetet Jonathan Vik, studerar statskunskap.

Lilian

Handledare för svenska arbetet Lilian Lindén, doktorand i religionsfilosofi.

Koordinatorn för finska arbetet diplomingenjör Miikka Niiranen, doktorand i teknik