Koordinatorerna

Lilian

Koordinatorn för svenska arbetet, Lilian Lindén, doktorand i religionsfilosofi. 

Oskar

Koordinatorn för svenska arbetet Oskar Palomäki, teknologiestuderande, är för tillfället tjänstledig. 

Koordinatorn för finska arbetet diplomingenjör Miikka Niiranen, doktorand i teknik