Koordinatorerna

Oskar

Koordinatorn för svenska arbetet Oskar Palomäki, teknologiestuderande

Koordinatorn för finska arbetet diplomingenjör Miikka Niiranen, doktorand i teknik